Zdolność kredytowa

miesięczny dochód netto w gospodarstwie domowym:
okres kredytowania:
miesięczne raty dotychczasowych kredytów:
przyznane limity na kartach kredytowych i ROR:
inne stałe, miesięczne wydatki:
liczba osób w rodzinie: